Principal Investigator               

Jie-Li Tsai            jltsai@nccu.edu.tw 

Students

Tsui-Ping Lu          Doctoral student,            111752501@nccu.edu.tw

Chun-Wei Ma        Master student,               111752012@nccu.edu.tw

I-Shien Lee            Master student,                111752015@nccu.edu.tw

Yi-Fen Huang        Master student,                112752001@nccu.edu.tw

Shin-Di Li               Master student,                112752013@nccu.edu.tw

Chen-Yu Chang    Master student,                112752014@nccu.edu.tw

Huan-Yu Pi           Undergraduate student,  109702052@nccu.edu.tw

Hsiu-Ju Wang      Undergraduate student,  109702017@nccu.edu.tw

Han-yu Weng       Undergraduate student,  109702032@nccu.edu.tw

 

 

 

Alumni

Miao-Hsuan Yen

Chih-Chieh Huang

Yuan-Zhen Syu

Mei-Hui Lee

Yvonne Yu-Han Ko

Yi-Ying Huang

Ya-Ting Chan

Hui-Yun Cheng

Jing-Yi Shyong

Tsu-Hsingi Yu

Ya-Lan Chang

Meng-Zhang Lee

Yi-Lun Weng

I-Hsuan Lu

Pei-Ju Kao

Yu-Shiuan Yen

Wan-Jou Lin

Po-Heng Chen

William Cruz Molina

Maggie Wan-Yun Yu

Chung-I Erica Su

Guan-Huei Li

Yu-Hsuan Hsu

Tzu-Yao Chiu

Hsu-Jung Tsai

Wan-Lin Liang

Chi-Yun Cheng

Chia-Ju Chou

Tzu-Lan Yu

I-Ju Chen

Yu-Chieh Su

Shyh-Chang Kao

Rou-Ting Wang

Scroll to Top